PPT TO PDF - Công cụ chuyển đổi PPT trực tuyến miễn phí sang PDF

Chuyển đổi PPT sang định dạng tệp PDF trực tuyến miễn phí, làm thế nào để chuyển đổi ppt sang pdf? Không còn là một vấn đề!

Bộ chuyển đổi PPT sang PDF trực tuyến cần phải chờ chuyển đổi tệp hoàn tất trước khi đóng trình duyệt. Nên tải xuống trình chuyển đổi Sanreader: Ứng dụng Windows. Ứng dụng Android

Chuyển đổi PPT sang PDF trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi PPT sang PDF trực tuyến miễn phí để giúp bạn giải quyết vấn đề chuyển đổi PPT sang tệp PDF và hoàn tất yêu cầu chuyển đổi PPT sang PDF trực tuyến chỉ bằng một cú nhấp chuột. Vui lòng kéo tệp PPT (PPT, PPTX) vào bộ chuyển đổi PPT để tự động hoàn tất chuyển đổi định dạng tệp

Hỗ trợ nhiều nền tảng

Bộ chuyển đổi PPT của chúng tôi không chỉ hỗ trợ chuyển đổi trực tuyến trong các hệ thống Windows (7/8/10), mà còn hỗ trợ chuyển đổi trực tuyến PPT sang PDF trên hệ thống Mac OSX, iPhone, Android, Ubuntu và Linux.

Chuyển đổi nhiều PPT sang PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột

Nếu bạn cần chuyển đổi nhiều tệp PPT thành định dạng PDF, vui lòng cài đặt phiên bản máy tính để bàn của bộ chuyển đổi Sanreader để dễ dàng chuyển đổi nhiều tệp PPT thành tệp PDF chỉ bằng một cú nhấp chuột

Làm cách nào để chuyển đổi tệp PPT trực tuyến sang tệp PDF?

Vui lòng kéo tệp PPT (PPT, PPTX) vào bộ chuyển đổi PPT hoặc nhấp vào nút "Duyệt" để chọn tệp Office PowerPoint. Máy chủ PPT trực tuyến vào PDF sẽ tự động hoàn tất chuyển đổi định dạng. Trong thời gian này, bạn chỉ cần đợi một chút thời gian để tải tập tin.

Làm cách nào để chuyển đổi PPT sang PDF miễn phí?

Trong văn phòng hàng ngày và học tập, mọi người cần phải đối phó với các tệp PPT. Phần mềm Office PowerPoint không được cài đặt trên máy tính hoặc điện thoại di động, gây ra sự cố tương thích với các tệp PPT được hình thành tốt. Để giải quyết các vấn đề này tốt, nên sử dụng phần mềm tệp PPT vào PDF, đầu tiên chuyển đổi PPT sang tệp PDF, sau đó chia sẻ hoặc in.

Làm cách nào để chuyển đổi PPT trực tuyến sang PDF trên Mac OSX / iPhone?

Trên Mac OSX / iPhone, mở trình chuyển đổi PPT trực tuyến sang PDF thông qua Safari, sau đó kéo tệp PPT vào bộ chuyển đổi hoặc nhấp vào nút "Duyệt" để chọn tệp thông qua Finder. Trình chuyển đổi trực tuyến sẽ tự động hoàn tất công việc chuyển đổi định dạng tệp.